Výroba Vaší video presentace 

Rádi pro Vás vyrobíme dynamické video spoty, jejichž náročnost
a hloubku zpracování si určíte sami. Pro přípravu a zpracování spotů stačí poslat e-mailem logo Vaší firmy, text, obrázek, fotografii, video spot, film. Společnost LED reklama Plzeň pro Vás na základě Vašich nápadů, požadavků a doporučení připraví poutavou video prezentaci, nebo upraví Váš stávající materiál do vhodného formátu.

TYP A) logo a text
Připravíme jednoduchou prezentaci obsahující logo Vaší firmy, stručný, velmi krátký, heslovitý text.  Například: webové stránky, reklamní slogan, telefon, e-mail, adresa provozovny, nabízené služby nebo produkty.

TYP B) obrázek, logo a text
Doplníme základní typ reklamního spotu, tedy text a logo Vaší firmy, o fotografii Vašeho produktu, výrazně zvýšíme upoutání pozornosti pozorovatele právě na Váš reklamní video spot.

TYP C) video a fotografie
Do poutavého videa spotu zpracujeme klientem předem natočený video materiál nebo pořízené fotografie včetně vložení firemního loga a požadovaných textů.

Výroba reklamních spotů

Cílem výroby spotů je kvalitní, krátké a výstižné sdělení.  Video můžete využít jak k promítání na reklamních LED obrazovkách, tak při propagaci Vaší firmy na veletrhu.

Na tvorbu reklamních spotů klademe velký důraz. Z vašich podkladů rádi připravíme cílený, profesionální spot, který zaujme a vejde do podvědomí všech kolemjdoucích, autem projíždějících a MHD přepravujících se cestujících.

Délka spotu: 20 sec