Kampaně 

1. Maximum

Garantovaná frekvence 1x3 min. počet odvysílaných
spotů 340 (za den), 10 200 za měsíc.
1 za 3min / kampaň minimálně 4 týdny

2. Optimum

Garantovaná frekvence 1x6 min. počet odvysílaných
spotů 170 (za den), 5 100 za měsíc.
1 za 6min / kampaň minimálně 4 týdny

3. Základní

Garantovaná frekvence 1x12 min. počet odvysílaných
spotů 85 (za den), 2550 za měsíc.
1 za 12min / kampaň minimálně 4 týdny


Ceny jednotlivých typů kampaní na vyžádání.